Jesteśmy rodzinną kancelarią prawniczą, której historia sięga 1990 roku, kiedy wspólnie podejmowaliśmy w Koninie, jako jedni z pierwszych po transformacji ustrojowej, obsługę prawną firm w ramach działalności gospodarczej Kancelarii Radców Prawnych CONSULTA, obecnie działającej w formie spółki cywilnej.

Zrealizowaliśmy wiele projektów w zakresie tworzenia podmiotów, w tym z udziałem zagranicznym (niemieckim, belgijskim, holenderskim, francuskim i czeskim). Skutecznie przygotowywaliśmy dokumentację w zakresie przekształceń i restrukturyzacji podmiotów (łączenia, podziały, likwidacje, upadłości). Występowaliśmy z sukcesami w wielu sprawach sądowych w tym kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Rozwiązaliśmy wiele sporów w ramach mediacji.

Od początku organizowaliśmy kancelarię radcowską, jako profesjonalny podmiot gospodarczy. Świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. W swojej pracy zawsze kierujemy się Kodeksem Etyki Zawodowej oraz dobrem naszych Klientów.

Nie mamy wątpliwości, że nasi Klienci cenią nas za skuteczność i profesjonalne podejście.

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe opiera się na założeniach:

  • osobistego i bezpośredniego świadczenia pomocy prawnej, przy zachowaniu nadrzędnej zasady poufności, 
  • elastyczności, otwartości i kreatywności w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań,
  • pełnym zrozumieniu Klienta i nastawieniu na jego potrzeby, które realizujemy bez zwłoki,
  • zachowaniu staranności,
  • rzetelności i fachowości w świadczeniu usług w oparciu o wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm.

Pozwala nam to na rzetelne świadczenie usług prawnych najwyższej jakości.