Współwłaścicielami kancelarii są małżonkowie Małgorzata i Janusz Kudła, zrzeszeni jako Radcy Prawni w ramach działania Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (OIRP). Nasza Kancelaria stale współpracuje z Radcami Prawnymi i Adwokatami z Konina i Poznania.

Radca Prawny Małgorzata Kudła

wpisana na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu pod nr Lrp PZ-Kn 114. Ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarówno studia prawnicze, jak i jednocześnie studia administracyjne, uzyskując tytuły magistra na obu tych kierunkach. W 1986 roku zakończyła etatową aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski. W roku 1987, po zdaniu egzaminu radcowskiego, została wpisana na listę radców prawnych. Od 1990 r. jest założycielką i wspólniczką Kancelarii Radców Prawnych „CONSULTA” s.c. w Koninie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu sporów pracowniczych  w tym także w zakresie spraw ubezpieczeniowych oraz w uzyskiwaniu świadczeń emerytalno rentowych. Specjalizuje się też w sprawach o podział majątku między byłymi małżonkami, spadkowych, odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń oraz w sprawach nieruchomości w szczególności o zasiedzenie, zniesienie współwłasności  i ustanowienie służebności.

+48 501 554 189

m-kudla@kancelaria-consulta.pl

radca prawny Małgorzata Kudła
radca prawny Janusz Kudła

Radca Prawny Janusz Kudła

wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu pod nr Lrp PZ-Kn 131. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1983 roku. Jednocześnie ukończył na tym wydziale dodatkowo kierunek administracji, uzyskując także w tym zakresie tytuł magistra. W 1986 podjął aplikację radcowską, którą ukończył uzyskując wpis na listę radców prawnych w 1989 roku. Specjalizuje się w sprawach sporów gospodarczych oraz przekształceń własnościowych. Doradzał w opracowaniu strategii wprowadzenia zmian organizacyjnych i właścicielskich wielu podmiotów. Szczególnie interesuje się problematyką związaną z zawieraniem umów i zabezpieczeniem roszczeń kontraktowych. W czasie swojej praktyki zawodowej prowadził szkolenia z wiedzy prawniczej niezbędnej dla nieprawników, szczególnie dla pracujących w kontakcie z klientem służb handlowych oraz kadry zarządzającej. Zdobył doświadczenie podczas przygotowania i prowadzenia szkoleń dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu z zakresu procedury cywilnej i prawa handlowego.

+48 502 554 189

j-kudla@kancelaria-consulta.pl

Radca Prawny Anna Hopfinger

wpisana na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu pod nr Lrp PZ – 4880. Absolwentka studiów na kierunku europeistyka (od 2012 roku) oraz studiów prawniczych (od 2015 roku) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku akademickim 2012/2013 studiowała na Uniwersytecie w Zurychu, jako stypendystka programu Erasmus. Organizator i uczestnik wielu konferencji, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Obecnie członek senior Stowarzyszenia. Doświadczenie zdobywała podczas staży, m.in w Ambasadzie RP w Bernie oraz w poznańskich kancelariach prawniczych, a także kursów i programów, jak np.: CBL International China Law School 2013, czy Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.

+48 799 053 899

a-hopfinger@kancelaria-consulta.pl