Jako Radcy Prawni, jesteśmy objęci ubezpieczeniem, co daje pewność naszym Klientom, że nawet w przypadku potencjalnego błędu, ich ewentualne straty zostaną zrekompensowane. Podlegamy ubezpieczeniu obowiązkowemu, które jest rozszerzone w ramach posiadanych polis ubezpieczeniowych.