Sztuka zawierania umów

Umowa z biurem podróży.

Jeżeli chcesz spędzić wakacje bez problemów, zawieraj rozsądnie umowę z biurem podróży. Planując wypoczynek należy zwrócić uwagę na warunki umowy, aby uniknąć rozczarowania spowodowanego tym, że przeczytaliśmy umowę pobieżnie...

Jak zaplanować urlop?

Sezon wakacyjny czas zacząć! Pogoda zachęca do zmiany otoczenia. Plaża, słońce, szum morza A może w tym roku spróbować windsurfing’u, flyboarding’u, snorkeling’u? Może wypożyczyć kampera i wybierać się w podróż po fiordach albo skorzystać z...

Nierealne postanowienia umowne

Zapytałem kiedyś w artykule o to, czy z umowy można się wycofać. Rozpoczynając bloga zachęcałem do komentarzy moich wpisów. Potem jednak zasypany spamem i reklamami przeoczyłem ciekawe pytanie. Odpowiadając na nie teraz (z niestety znacznym...

Co to jest gwarancja?

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Brak tego...

Ogólne warunki zawierania umów.

Częstym błędem jest bagatelizowanie zapisów wprowadzanych jako integralna część umowy poza jej właściwym dokumentem. Takie zapisy zawierają tzw. ogólne warunki umów (OWU), a także inne elementy umowy stanowiące jej integralną część, które najczęściej są przywoływane...

Sprawdź kontrahenta – ale czy wiesz jak?

Czy nie zdarza się nam analiza treści umowy bez zastanowienia, kim jest kontrahent i czy jest wiarygodny? Sprawdź zatem najpierw kontrahenta. Dowiedz się jaki to podmiot i czy posiada zdolność do zawierania umowy. Dowiedz się...

Zostałem wprowadzony w błąd

Gdybym skutki podpisania umowy ocenił rozsądnie i nie działał pod wypływem błędu, to bez wątpienia nie  zawarłbym tej umowy. Tak mówi ktoś, kto jest przekonany, że zawarł umowę pod wpływem istotnego błędu. Jeżeli jego przekonanie...

Czy z umowy można się wycofać?

Jeżeli, podpisując umowę, nie potrafimy zachować ostrożności, to często potem zastanawiamy się jak z takiej umowy się wycofać. Powinniśmy jednak wiedzieć, że co do zasady prawo przyjmuje regułę nierozwiązywalności umów i dlatego możliwości wycofania się...

Forma zawarcia umowy o pracę

Zastanawiając się, czy umowę można zawrzeć ustnie, sygnalizowałem, że zawieranie umowy o pracę ma konstrukcję wymagającą szczególnej uwagi. Co do zasady przy zawieraniu umowy o pracę wymagana jest forma pisemna. Należy zatem wiedzieć, jakie są...

Czy można zawrzeć umowę ustnie?

Chociaż zawarcie umowy kojarzone jest ze spisaniem dokumentu, to jednak oczywiście, umowę można zawrzeć ustnie...

Co decyduje, treść umowy czy może intencje stron?

Kiedy chcemy analizować umowę i oceniać jej warunki to musimy poznać jej treść. Z tego można wyciągnąć wniosek, że treść ma decydujące znaczenie dla tej oceny. Jak się okazuje taki wniosek jest błędny. Na ogół jest...

Kiedy dzierżawa, kiedy najem?

Często występuje u moich klientów trudność w ocenie, czy dana umowa powinna być nazwana umową najmu, czy dzierżawy i jednoczesne mylenie określenia stron jako najemcy i wynajmującego z dzierżawcą i wydzierżawiającym. Jaka zatem jest zasadnicza różnica...

Zawarcie umowy dla pozoru

W praktyce zawodowej niejednokrotnie spotykam się z sytuacjami, w których okazuje się, że ktoś umówił się z drugą stroną inaczej, niżby to wynikało z treści spisanej przez nich umowy. Różnorodność przyczyn takiej ”kombinacji” jest nawet dla...

Odpowiedzialność kontraktowa

Wcześniejsze dywagacje o tym, czy ktoś odpowiada z umowy czy z czynu zabronionego, warto skonkretyzować  dla doskonalenia „sztuki zawierania umów”, właśnie w zakresie odpowiedzialności z umowy (kontraktu)...

Znaczenie określenia stron umowy

Z praktyki wiem, że pytanie kto jest stroną umowy, pozostaje często bez odpowiedzi lub odpowiedź jest błędna. Jest to wynik niezrozumienia kwestii określenia stron na etapie sporządzania umowy lub jej podpisywania. Musisz zatem wiedzieć, z...

Znaczenie określenia przedmiotu umowy

Zawsze kiedy mam opiniować jakąś umowę, nieomal odruchowo w pierwszej kolejności interesuje mnie, jak autor określił jej przedmiot. Ta podstawowa wiedza merytoryczna o umowie, determinuje jej cele, oczekiwania, znaczenie, wartość i charakter. Precyzyjność i jednoznaczność...

Czy można zlecić wykonanie dzieła?

W potocznym rozumieniu, zlecenie to powierzenie komuś czegoś do zrobienia lub też polecenie wykonania czegoś.  Jeżeli tym „czymś” będzie jakieś dzieło, to zrozumiałym dla nas będzie, że można „zlecić wykonanie dzieła”. W prawniczym jednak znaczeniu...

Czy można zawrzeć umowę i o tym nie wiedzieć?

W tytule zadałem pytanie retoryczne, a potem się zorientowałem, że retoryka tego pytania nie jest jednak taka oczywista. Wydaje się bowiem, że skoro umowę zawieramy to o tym wiemy. Z drugiej jednak strony, znam przykłady...

Odpowiedzialność odszkodowawcza z umowy, czy z czynu zabronionego?

Ryzyko odpowiedzialności za niewykonanie umowy jest jedną z zasadniczych gwarancji jej wykonania. Można by zatem rzec, że strach przed odpowiedzialnością, mobilizuje druga stronę do realizacji przyjętego na siebie zobowiązania. Jaka to może być odpowiedzialność odszkodowawcza...

Umowa, porozumienie, kontrakt, list intencyjny, czy może jakoś inaczej to nazwać?

Przy wybieraniu nazwy bloga nie wykluczałem, że ktoś zapyta, dlaczego nie piszę o kontraktach, listach intencyjnych, porozumieniach, czy umowach przedwstępnych lub warunkowych. Piszę o umowach, bo każde z tych pojęć oznacza jakąś umowę. Jakie zatem...

Postanowienia umowne istotne dla jednej strony

Odnosząc się do zagadnień związanych z tym jak zawierać umowy, wskazałem w artykule zatytułowanym: „Które postanowienia umowne są istotne dla skutecznego zawarcia umowy” na postanowienia bezwzględnie konieczne dla skutecznego zawarcia umowy. Sygnalizowałem tam, że należy...

Jak klasyfikować umowy?

Poczucie znajomości choćby ogólnych reguł podziału umów, może pozwolić ocenić, w jakim zakresie prawnych podstaw regulacji danej umowy się poruszamy. Klasyfikacja umów, to punkt wyjścia dla ich zrozumienia. ...

Niedozwolone postanowienia umowne

Za dobry wstęp do rozważań o pułapkach umownych, uznałem przedstawienie zagadnień dotyczących niedozwolonych postanowień w umowach.  Prawo cywilne, przyjmując supremację zasady swobody umów, jednocześnie realizuje ochronę słabszej strony umowy. Taką stroną jest konsument...

Kara umowna czy odszkodowanie.

Zawieramy umowę i ktoś z kim ją zawarliśmy, tej umowy nie wykonuje. Co można mu zrobić, czy można go jakoś ukarać. Może jednak spróbować najpierw przymusić do wykonania tej umowy. To oczywiście pierwsza myśl.  Jeżeli...

Jak oceniać  istotne elementy.

Rozstrzyganie czy postanowienia umowne mają istotny, czy też nieistotny charakter ma znaczenie, jeżeli potrafimy zrozumieć cel tego zróżnicowania. My prawnicy w ocenie umów chętnie używamy łacińskiego określenia: essentialia negotii. Wskazuje ono przedmiotowo istotne składniki treści...

Chcę świadomie zawierać umowy, ale czy to wystarczy?

Nikt nie chce wchodzić w niekorzystne dla niego porozumienia. Na ogół uważamy, że jak już mamy zawierać umowy to tylko takie, które coś pozytywnego nam przyniosą. Nie jest to takie proste, zważywszy, że często musimy...

Jak zawrzeć umowę doskonałą?

Drogi Czytelniku, zawieranie umów jest sztuką! Dlatego otwieram cykl pogawędek o umowach. Ten temat wart jest rozważań w każdym środowisku i na każdym etapie życia prywatnego i zawodowego. ...

No post found