Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa została Państwu udostępniona przez Kancelarię Radców Prawnych „Consulta” M. J. Kudła s.c.  Polityka prywatności zawiera warunki korzystania z serwisu https://www.kancelaria-consulta.pl/ (zwanego dalej: „serwisem”) i ma za zadanie wskazać, w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.

Kim jest administrator danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest Kancelaria Radców Prawnych „Consulta” M. J. Kudła s.c., ul. Chopina 16 A, 62-510 Konin, tel./fax: 63 249 11 77, e-mail: sekretariat@kancelaria-consulta.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

  • umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem serwisu;
  • śledzenia aktywności w serwisie – do celów statystycznych;
  • zapobiegania oraz przeciwdziałania zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym;
  • administrowania stroną internetową;
  • świadczenia przez Radców Prawnych działających w ramach Kancelarii pomocy prawnej, w tym umożliwienie Państwu rejestrację jako użytkownik w panelu „Strefa Klienta” – na podstawie odrębnej umowy.

Podstawą przetwarzania są przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

  1. podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu, świadczącym usługi w zakresie IT, w tym usługi hostingowi, na podstawie zawartej z Kancelarią umowy, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie;
  2. innym podmiotom, jeżeli obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa lub odbywa się na żądanie użytkownika;
  3. podmiotom zewnętrznym dla ich uzasadnionych celów związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami karnymi, ochroną bezpieczeństwa na podstawie przepisów prawa.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane za granicę ?

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, a po ustaniu celu przetwarzania w okresie wskazanym w przepisach, tj. niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać stronę internetową.

 Czy przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany ?

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Przetwarzanie zautomatyzowane może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisu do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

 Czym są pliki Cookies?

 Pliki Cookies (ciasteczka) są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym użytkownika. Użytkownik decyduje o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Serwis korzysta z następujących ciasteczek:

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej. Cel: optymalizacja korzystania ze stron Serwisu, m.in. poprzez polepszenie nawigacji na stronie;

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Uczestnika na jego Urządzeniu końcowym. Cel: głównie przechowywanie informacji, czy użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera;

WEB BEACON: Znacznik „web beacon” to najczęściej przeźroczysty obraz elektroniczny, zazwyczaj o rozmiarze 1 na 1 piksel, który umieszczany jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. Cel: monitorowanie aktywności i zachowań online Uczestnika;

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. google, google analytics. Cel: prowadzenie anonimowych statystyk.

Czy można wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.

W braku wyrażenia zgody przez Uczestnika na korzystanie przez serwis z plików Cookies należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Przykładowo używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto może żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z nami poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Kancelarii wskazany w serwisie.

Czy Państwa dane są bezpieczne ?

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.