Zasady rozliczeń – stare

 

 

 

Wysokość wynagrodzenia za usługi prawne jest ustalana podczas indywidualnych negocjacji z Klientem przy uwzględnieniu przewidywanych lub osiągniętych efektów usługi, zależnie od przyjętego systemu rozliczeń:

 • system wynagrodzenia zryczałtowanego – wynagrodzenie ustalone z góry w konkretnej kwocie,
 • system rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia zależy od efektywnego czasu poświęconego na wykonanie zlecenia, przy uzgodnionej stawce godzinowej, z możliwością ograniczenia maksymalnego wynagrodzenia,
 • system mieszany – możliwość uzgodnienia dodatkowego elementu wynagrodzenia w formie „premii za sukces” (% od „wygranej”) lub zryczałtowanego honorarium za pomyślny wynik sprawy, przy zminimalizowaniu ryczałtu lub zmniejszeniu stawki godzinowej.

Ponadto w umowach uzgadniamy takie elementy jak:

 • wynagrodzenie za zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, przy uwzględnieniu stawek określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, z możliwością ustalenia wynagrodzenia za udział w rozprawie,
 • koszt przygotowania pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) zależny od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane,
 • koszt udzielenia porady prawnej, zwykle ustalany ryczałtowo w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego,
 • wynagrodzenie za analizę bądź przygotowanie dokumentu (np. umowy) zależne od stopnia szczegółowości, objętości oraz terminu wykonania.

Zasadnicze warunki wpływające na wysokość proponowanej ceny to:

 1. ocena złożoności sprawy (stopień zawiłości),
 2. wymagane kwalifikacje (nakład, wiedza),
 3. analizowane dokumenty (ilość, dostępność),
 4. wymagania co do miejsca i czasu realizacji (odległość, warunki techniczne),
 5. znaczenie (waga sprawy, odpowiedzialność).

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia, należy doliczyć VAT (obecnie 23%). Wynagrodzenie kancelarii jest z zasady płatne z góry, jednak istnieje możliwość rozłożenia na raty lub płatności przelewem w uzgodnionych terminach przy stałej współpracy.

Jako płatnicy  podatku VAT wystawiamy faktury. Klient indywidualny jeżeli nie żąda faktury, przy zapłacie otrzymuje paragon fiskalny (należy pamiętać o jego odebraniu!).