Umowa z biurem podróży.

Jeżeli chcesz spędzić wakacje bez problemów, zawieraj rozsądnie umowę z biurem podróży.

Planując wypoczynek należy zwrócić uwagę na warunki umowy, aby uniknąć rozczarowania spowodowanego tym, że przeczytaliśmy umowę pobieżnie.

Należy w szczególności zwracać uwagę na no to, co jest zawarte w treści umowy, a nie opierać się na ustnych zapewnieniach. Wszystkie informacje zawarte w umowie należy czytać dokładnie.

Umowa musi zawierać nazwę i adres oraz dane kontaktowe biura podróży. Nader ważnym elementem jest jednoznaczne określenie miejsca i czasu pobytu oraz ceny naszego wyjazdu urlopowego. Nie mogą być również pominięte dane o przysługującym nam ubezpieczeniu oraz o terminie i sposobie reklamacji.

Biuro podróży, zobowiązane jest do poinformowania o standardzie hotelu oraz o tym, czy na miejscu będziemy mieli opiekę pilota, jakie są możliwe lokalne wycieczki, czy obowiązują wizy na terenie danego kraju i czy mogą nas spotkać inne ograniczenia. Tylko posiadając pełne informacje, możemy czuć się spokojniej przy wyjeździe.

Niemniej jednak, poza istotnymi informacjami – wspomnianymi wyżej, umowa z biurem podróży może zawierać zapisy w pewnym sensie „niebezpieczne”. Na takie zapisy powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę. Zazwyczaj są to postanowienia „pisane drobnym drukiem…”

Najczęściej spotykanym jest ograniczenie odpowiedzialności biura podróży, czy też dopuszczalności  zmiany umowy w jakimś zakresie bez zgody klienta. Dość często biura zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności, jeśli klient nie dostosuje się do jakiś warunków na miejscu (np. że nie ponoszą odpowiedzialności za nie wpuszczenie do określonych miejsc z uwagi na brak odpowiedniego stroju, nawet jeśli klient opłacił tę wycieczkę).  Zapisy o dopuszczalnych zmianach  w umowie mogą dotyczyć także wyboru wycieczek. W skrajnych przypadkach zdarza się, że ktoś podczas pobytu nastawił się na zwiedzanie określonych obiektów i wybrał wycieczkę, która mu to umożliwiała, a po przyjeździe dowiaduje się, że nie ma w oferowanych wyjazdach tego rodzaju wycieczki. Jeśli taka wycieczka jest zapisana w umowie, można żądać odszkodowania.

Zdarza się, że  biura podróży zastrzegają sobie prawo do wprowadzania dodatkowych opłat (np. za klimatyzację w pokojach)  lub do podwyższania ceny (np. gdy nieoczekiwanie zmieni się kurs wymiany waluty). Na ogół czytając umowę uważnie, możemy się o tym dowiedzieć. Wówczas jeśli nam te zasady nie odpowiadają, należy je od razu negocjować albo wybrać inną wycieczkę.

Jednak nawet po przeczytaniu wszystkiego uważnie, także tego, co jest napisane drobnym drukiem, i zaakceptowaniu tylko tych punktów umowy, które nam odpowiadają,  wyjazd może nie spełnić naszych oczekiwań. Wtedy mamy prawo do złożenia reklamacji.

Reklamacja powinna być złożona jak najszybciej. Termin do złożenia reklamacji, powinien być wskazany w umowie. Reklamacja powinna zawierać zwięzłe, ale jednak dokładne informacje na temat tego, co reklamujemy. Jeśli np. otrzymaliśmy miejsce w hotelu o innym standardzie, niż to precyzowała umowa, dobrze, jeśli będziemy dysponować zdjęciami hotelu i pokoju. Warto też mieć adresy i numery telefonów innych osób biorących udział w tym pobycie, którzy będą mogli potwierdzić naszą wersję i zasadność stawianych zarzutów.

Miłego i spokojnego wypoczynku!