Janusz Kudła

Co to jest gwarancja?

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Brak tego rodzaju oświadczenia to brak gwarancji w rozumieniu przytoczonego przepisu prawa cywilnego. Tym samym należy wiedzieć, że nie ma obowiązku udzielania kupującemu gwarancji ani przez producenta, ani sprzedawcę.

Sprawdź kontrahenta – ale czy wiesz jak?

Czy nie zdarza się nam analiza treści umowy bez zastanowienia, kim jest kontrahent i czy jest wiarygodny? Sprawdź zatem najpierw kontrahenta. Dowiedz się jaki to podmiot i czy posiada zdolność do zawierania umowy. Dowiedz się też, czy jest wiarygodny. Im więcej wiesz o kontrahencie tym bardziej minimalizujesz ryzyko związane z zawarciem umowy.

Zostałem wprowadzony w błąd

Gdybym skutki podpisania umowy ocenił rozsądnie i nie działał pod wypływem błędu, to bez wątpienia nie  zawarłbym tej umowy. Tak mówi ktoś, kto jest przekonany, że zawarł umowę pod wpływem istotnego błędu. Jeżeli jego przekonanie okaże się słuszne i potrafi to udowodnić, to bez wątpienia ma szansę na uchylenie się od skutków swojego błędnego działania.

Czy z umowy można się wycofać?

Jeżeli, podpisując umowę, nie potrafimy zachować ostrożności, to często potem zastanawiamy się jak z takiej umowy się wycofać. Powinniśmy jednak wiedzieć, że co do zasady prawo przyjmuje regułę nierozwiązywalności umów i dlatego możliwości wycofania się z umowy występują tylko w szczególnych przypadkach.  Lepiej zatem wiedzieć o tych możliwościach przed zawarciem umowy i przemyśleć, czy w tej konkretnej sytuacji mamy możliwość wycofania się z umowy.

Co decyduje, treść umowy czy może intencje stron?

Kiedy chcemy analizować umowę i oceniać jej warunki to musimy poznać jej treść. Z tego można wyciągnąć wniosek, że treść ma decydujące znaczenie dla tej oceny. Jak się okazuje taki wniosek jest błędny. Na ogół jest tak, że treść jest odzwierciedleniem intencji stron umowy. Jednak nie zawsze ta zbieżność jest czytelna i oczywista. Stąd pojawia się pytanie zadane na wstępie.