Co to jest gwarancja?

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Brak tego rodzaju oświadczenia to brak gwarancji w rozumieniu przytoczonego przepisu prawa cywilnego. Tym samym należy wiedzieć, że nie ma obowiązku udzielania … Co to jest gwarancja? Czytaj więcej

Czy z umowy można się wycofać?

Jeżeli, podpisując umowę, nie potrafimy zachować ostrożności, to często potem zastanawiamy się jak z takiej umowy się wycofać. Powinniśmy jednak wiedzieć, że co do zasady prawo przyjmuje regułę nierozwiązywalności umów i dlatego możliwości wycofania się z umowy występują tylko w szczególnych przypadkach.  Lepiej zatem wiedzieć o tych możliwościach przed zawarciem umowy i przemyśleć, czy w … Czy z umowy można się wycofać? Czytaj więcej

Odpowiedzialność kontraktowa

Wcześniejsze dywagacje o tym, czy ktoś odpowiada z umowy czy z czynu zabronionego, warto skonkretyzować  dla doskonalenia „sztuki zawierania umów”, właśnie w zakresie odpowiedzialności z umowy (kontraktu)…

Odpowiedzialność odszkodowawcza z umowy, czy z czynu zabronionego?

Ryzyko odpowiedzialności za niewykonanie umowy jest jedną z zasadniczych gwarancji jej wykonania. Można by zatem rzec, że strach przed odpowiedzialnością, mobilizuje druga stronę do realizacji przyjętego na siebie zobowiązania. Jaka to może być odpowiedzialność odszkodowawcza, poza ryzykiem zapłaty kary umownej, o której pisałem odrębnie? Odpowiedzialność należy wiązać z naruszeniem kontraktu i wówczas można ją nazywać … Odpowiedzialność odszkodowawcza z umowy, czy z czynu zabronionego? Czytaj więcej

Kara umowna czy odszkodowanie.

Zawieramy umowę i ktoś z kim ją zawarliśmy, tej umowy nie wykonuje. Co można mu zrobić, czy można go jakoś ukarać. Może jednak spróbować najpierw przymusić do wykonania tej umowy. To oczywiście pierwsza myśl.  Jeżeli chcemy wykonania umowy, to musimy w tym kierunku podjąć działania. O tym jakie, napiszę w odrębnym artykule. …

No post found