Rodzaje i cechy umów

Czy można zlecić wykonanie dzieła?

W potocznym rozumieniu, zlecenie to powierzenie komuś czegoś do zrobienia lub też polecenie wykonania czegoś.  Jeżeli tym „czymś” będzie jakieś dzieło, to zrozumiałym dla nas będzie, że można „zlecić wykonanie dzieła”. W prawniczym jednak znaczeniu, a na takim staram się tutaj koncentrować, dobrze jest potrafić odróżnić umowę zlecenia od umowy o dzieło.