Jak zawierać umowy

Umowa, porozumienie, kontrakt, list intencyjny, czy może jakoś inaczej to nazwać?

Przy wybieraniu nazwy bloga nie wykluczałem, że ktoś zapyta, dlaczego nie piszę o kontraktach, listach intencyjnych, porozumieniach, czy umowach przedwstępnych lub warunkowych. Piszę o umowach, bo każde z tych pojęć oznacza jakąś umowę. Jakie zatem znaczenie dla charakteru zobowiązań ma wskazanie nazwy umowy? A może raczej, jaka nazwa jest prawidłowa dla określonych zobowiązań i czy od nazwy zależy charakter tych zobowiązań?

Jak oceniać  istotne elementy.

Rozstrzyganie czy postanowienia umowne mają istotny, czy też nieistotny charakter ma znaczenie, jeżeli potrafimy zrozumieć cel tego zróżnicowania. My prawnicy w ocenie umów chętnie używamy łacińskiego określenia: essentialia negotii. Wskazuje ono przedmiotowo istotne składniki treści umowy. Będę często tym pojęciem się posługiwał, dlatego zwracam uwagę na konieczność jego zrozumienia.